Wat doet druk op lange termijn met fanatieke duike

03-09-13

Duiken blijft een van de mooiste bezigheden om te doen. We weten alleen heel goed welke problemen we kunnen tegenkomen als we gaan duiken. De klaringsproblemen staan boven aan het lijstje. Gevolgd door een aantal andere zaken zoals onderkoeling, klachten door de ingeademde gassen en uiteindelijk decompressieziekte of overdrukverwondingen. Dit kan ook voor de lange termijn wel blijvende schade geven. Maar zijn er ook situaties waar we niet direct last van hebben maar pas later merken dat dit gespeeld heeft.

Een van die late problemen is het optreden van aseptische botnecrose. Er wordt verondersteld dat dit het gevolg is van decompressieziekte. We weten dat de botten kunnen meedoen bij de decompressieziekte. Maar ook vergeten decostops en snelle opstijgingen zouden dit kunnen uitlokken. Bij de botnecrose sterft een deel van het bot af. Dit is het gevolg van onvoldoende bloedvoorziening op een bepaald moment doordat er gasbellen de toevoer belemmerde. Dit kan onopgemerkt blijven als er kleine gebieden afsterven maar als dat grotere gebieden worden ervaar je de pijn en de slijtage. Dit kan het best vastgesteld worden op een MRI. Deze aandoening kennen we voornamelijk vanuit de beroepsduikerij en duikers die vele jaren zeer fanatiek duiken.Als je af een toe eens duikt zal dit probleem niet snel optreden.

Stille bellen
Een andere issue is het voorkomen van zogenaamde "silent bubbels". Tijdens iedere duik dieper dan 5-7 meter ontstaan deze belletjes in de bloedbaan. Deze geven geen verschijnselen maar zijn wel meetbaar aanwezig. Aangenomen wordt dat deze belletjes wel verantwoordelijk zijn voor afwijkingen in de hersenen. Bij duikers worden ten opzichte van niet-duikers op scans meer kleine afwijkingen in de hersenen gezien. Deze hoeven geen merkbare veranderingen te geven in iemands functioneren maar ze zijn er wel. Onze hersenen hebben gelukkig een grote overcapaciteit.

Slijtage tussenwervelschijven
Ook werd in dezelfde onderzoeken vastgesteld dat de tussenwervelschijven van duikers 3, 5 maal meer afwijkingen van slijtage lieten zien ten opzichte van de groep niet-duikers. Ook dit fenomeen wordt toegeschreven aan de stille bellen. Een laatste lange termijn effect is het optreden van gehoorschade. Dit wordt meer gezien bij beroepsduikers. Deze komen in de regel meer in aanraking met lawaai van laswerkzaamheden onder water en andere gereedschappen. Maar ook bij niet-beroepsduikers komt dit voor. Gedacht wordt dat dit toch het gevolg is van klaringsproblemen door de jaren heen. Geringe beschadigingen van de gehoorbeenketen en het minder soepel worden van het trommelvlies worden hiervoor verantwoordelijk geacht. Maar goed , met een beetje opletten hoeven al deze zaken geen grote problemen op te leveren voor de oude dag. Dus blijf vooral lekker duiken.
Bron : Duiken - column Menno Gaastra