Duikongevallen

DOSA

DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse)

Er zijn in Nederland vele organisaties die zich bezighouden met de fascinerende wereld van de onderwatersport. Het duiken is voor tienduizenden Nederlanders een manier om het dagelijkse leven even te laten voor wat het is en te genieten van de stilte en de pracht van de onderwaterwereld. 
Doordachte opleidingssystemen, goed duikmateriaal en natuurlijk de duiker zélf waarborgen de veiligheid van de onderwatersport.

Kan het (nog) beter?
Duiken is een veilige sport. In vergelijking met andere sporten is het aantal ongevallen minimaal.
Toch is het goed om na te gaan op welke manieren de veiligheid nog verder vergroot kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door verbetering van duikmaterialen en een goed onderhoud daarvan, maar ook door in de tijd bij te houden wat er in Nederland aan duikincidenten en duikongevallen plaatsvindt. Op basis van deze statistieken kan worden geanalyseerd wat er (nog) beter kan.

Samenwerkingsverband
Daarmee zijn we terechtgekomen bij de DOSA, Duikongevallen Statistiek en Analyse. De DOSA is ontstaan op initiatief van de Werkgroep Ongevallen Registratie (WOR) van de Nederlandse Onderwatersport Bond. De DOSA maakt gebruik van faciliteiten geboden door de NOB en is een samenwerkingsverband van vele duikorganisaties die in Nederland actief zijn. Alle deelnemers onderschrijven het belang van een centraal registratiepunt in Nederland voor alle duikincidenten en -ongevallen.

Wat is het doel van de DOSA?
Het doel van de DOSA is het registreren, onderzoeken en analyseren van alle incidenten en ongevallen met sportduikers in Nederland, maar ook Nederlanders in het buitenland.
Sportduikers van alle organisaties en opleidingssystemen kunnen met hun melding terecht bij de DOSA. De DOSA verwerkt deze gegevens in geanonimiseerde vorm in een jaarverslag dat ter beschikking wordt gesteld aan alle deelnemende organisaties. De bevindingen uit het jaarverslag kunnen dan worden gebruikt om de duikveiligheid nog verder te verhogen.Wat betekent dit voor u, als sportduiker?

De gegevens die zijn opgenomen in de registratie vinden hun weg terug naar de duiksport.
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom

- een bepaalde oefening uit het lesprogramma is verdwenen?

of – er andere tabellen ingevoerd worden?

of – er een test van het onderhoud van ademautomaten werd uitgevoerd?

of – apparatuur wordt teruggeroepen door een fabrikant voor aanpassing?

Dat is indirect het gevolg van een goede ongevallenstatistiek en -analyse!


Wat kan de DOSA betekenen bij een duikongeval?
De DOSA bestaat uit ervaren duikers die door het vakgebied waarop zij werkzaam zijn goede onderzoekers zijn voor alle belanghebbenden. Zij kunnen daardoor de ongevallen op een goede manier registreren en analyseren.
Daarnaast blijkt steeds vaker dat slachtoffers van en/of betrokkenen bij een duikongeval behoefte hebben aan een gesprek over de gebeurtenissen. Het zijn vaak traumatische ervaringen en soms blijven zaken onduidelijk. De DOSA laat de betrokkenen dan niet in de kou staan en helpt met raad en daad. Dat kan zijn door een gesprek over de gebeurtenissen, maar ook via een doorverwijzing naar andere deskundigen. Nazorg is geen directe taak van de DOSA. Waar nodig wordt doorverwezen naar professionele hulpverleningsinstanties.
aangemelde-duikongevallen-2013